iZ | Fresh Market

'ลุงดำ' ปราชญ์กัญชาไทย รวมพลจัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาแห่งประเทศไทย

Discussion started on ธุรกิจ งาน

  • Karma: +0/-0ราชบุรี - "ลุงดำ" ปราชญ์กัญชาไทยเเละคณะ รวมพลจัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาแห่งประเทศไทย ปั้นนักปลูกมืออาชีพ ส่งเสริมเกษตรยุคใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีกัญชา

นายอร่าม ลิ้มสกุล หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ลุงดำ Mr.KD” นักปลูกค้นคว้าพัฒนาสายพันธ์กัญชา แบบบ้านๆ พร้อมคณะ รวมพลจัดตั้ง สมาคมนักปลูกกัญชาเเห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีกัญชา สร้างนักปลูกกัญชามืออาชีพส่งเสริมเกษตรกรยุคใหม่ ใช้กัญชากู้ชาติโดยมีกัญชาชนหลายองค์กรสนับสนุน สำนักงานบริหารอยู่ที่937/26 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สมาคมมุ่งทำกิจกรรมมากมาย เพื่อสื่อสารให้ความรู้ อบรม สัมมนา เปิดสถาบันการเรียนการสอน การเป็นนักปลูกมืออาชีพทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับเริ่มต้น จัดงาน world beach cannabis เพื่อองค์ความรู้เชิงกัญชาทางการแพทย์ที่จะหลักไหลม จัดการการแข่งขันการปลูกกัญชา เฟ้นหานักปลูกมืออาชีพ เพื่อพัฒนาเทคนิค พัฒนาสายพันธ์กัญชา เพื่อเป็นอนาคตใหม่ของเมืองไทย การแถลงข่าวครั้งนี้ เราดำเนินการภายใต้มาตรฐานการป้องกันโควิด รักษาระยะห่าง และปฏิบัติตามกติกาของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมฯ ในครั้งนี้ “ลุงดำ Mr.KD” บอกว่า ต้องการให้ความรู้ทางกฎหมาย เชิงวิชาการให้กับมีนักปลูกใต้ดินได้ปลูกได้อย่างเสรี เป็นสื่อกลางช่วยเหลือรัฐเอกชน เชิงให้ความรู้ต่างๆ ยกระดับเกษตรกรรมยุคใหม่ มีมาตรฐานระดับโลก เป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกนักปลูก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความยุติการค้าขาย ราคาเป็นธรรม มีมาตรฐาน พร้อมกันยังเปิดยังเตรียมเปิดสถาบันสร้างนักปลูกอาชีพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงาน

“ต้องการส่งเสริมให้เกิดอาชีพนักปลูกในไทยที่ถูกกฎหมายและพัฒนาเพื่อการส่งออก เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจที่จะฟื้นฟูในอนาคต เพราะตอนนี้เศรษฐกิจแย่มาก จะเอาอะไรมาพัฒนา ถ้าไม่เอากัญชา มีเป็นพืชเศรษฐกิจ ถ้าเราทำสินค้าจะเกิดรายได้ เกิดอาชีพมากมาย วันนี้เลยจัดตั้งสมาคมเพื่อผลิตนักปลูกใต้ดิน ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลาน เป็นนักปลูกในไทย เพราะคน เรายินดี ทำให้มันดีเพื่อคุณภาพการส่งออก”สำหรับวัตถุประสงค์หลักๆ ของสมาคม มีดังนี้

1. เป็นศูนย์รวมสมาชิกนักปลูก และบุคคลผู้สนใจเกี่ยวกับกัญชาทุกด้านอย่างเป็นระบบ ในทุกมิติ สร้างและส่งเสริมนักปลูกมืออาชีพ /ด้านข้อมูลพันธุ์พืช เมล็ดพันธ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ครบรอบค้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านกำกับ ดูแล และติดตามจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนค้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ให้ความรู้ทางกฎหมาย วิชาการ และการปฏิบัติการ เกี่ยวกับการปลูก และเสริมความรู้เชิงผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบกรอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ในเชิงเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

3. เป็นสื่อกลาง ช่วยเหลือ ประสานงาน ระหว่างภาครัฐและเอกชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ความรู้วิชาการ บทความ และผลงานวิจัยต่างๆ อันเกี่ยวกับกัญชาในสื่อรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดงานประชุม สัมมนา งานส่งเสริมการค้ำหรืองานแสดงสินค้าอันเกี่ยวกับกัญชา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. ส่งเสริมนักปลูก เกษตรกรยุคใหม่ เพื่อให้เกิดการยกระดับวิถีเกษตรกรรมสมัยใหม่สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สู่การค้า และการอุตสาหกรรมอย่างมีเสถียรภาพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างแท้จริง

5. เป็นสื่อกลาง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกนักปลูก หน่วยงานราชการ สถาบัน องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความยุติธรรมทางการค้าขายและการบริการระหว่างสมาชิกและองค์กรต่างๆ

6.เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ราคากลาง ซื้อขาย กัญชา และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในการปลูกกัญชา ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ (ตลาดโลก) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม อันยังประ โยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของสมาคมฯ

หลังจากนี้ ลุงดำและทีมงาน จะเดินทางฝ่าโควิด ไปจัดตั้งสำนักงานภาค สำนักงานสาขา ให้คึกคักทั่วประเทศ โดยสมาคมมุ่งทำกิจกรรมมากมาย เพื่อสื่อสารให้ความรู้ การอบรม สัมมนา เปิดสถาบันการเรียนการสอน การเป็นนักปลูกมืออาชีพทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับเริ่มต้นการ จัดงานกัญชาระดับโลก world beach cannabis เพื่อองค์ความรู้เชิงกัญชาทางการแพทย์ที่จะหลั่งไหลเข้ามา และไฮไลท์ที่สำคัญคือการจัดการการแข่งขันการปลูกกัญชาทางการแพทย์ แนวตั้ง ฌ อาคาร WALD018 แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อเฟ้นหานักปลูกมืออาชีพทาง การแพทย์ เพื่อพัฒนาเทคนิค พัฒนาสายพันธ์กัญชา เพื่อเป็นอนาคตใหม่ของกัญชาเมืองไทย
 
#1 - July 31, 2021, 03:30:04 AM


  • Karma: +0/-0
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоlargeheart.rulasercalibration.ruинфоlaserpulse.ruинфоинфоlayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.ruинфоинфо
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruинфоobstructivepatent.ruинфоинфоofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruинфоинфо
инфоtacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
#3 - February 03, 2022, 05:04:59 PM  • Karma: +0/-0
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайт
#6 - September 17, 2022, 02:10:24 AM

ศูนย์รวมเว็บบอร์ด SMF ฟรี

| ตลาดออนไลน์ | ขายของ | สินค้าใหม่ | สินค้ามือ 2 | สถานบริการ | ซื้อ-ขาย เกี่ยวกับกีฬา | ซื้อ-ขาย คอมพิวเตอร์ | เครื่องจักรหนัก เบา | นวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น | มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร | เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า | ซื้อ-ขาย เกมส์ ของเล่น | ธุรกิจท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก | ธุรกิจบันเทิง เพลง ดนตรี | กิจกรรมนันทนาการ งานอดิเรก ผ่อนคลาย | แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ | ผลิตภัณฑ์เสริมสวย สุขภาพ | อาหาร และยา ปัจจัย 4 | ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่ และเด็ก | เกี่ยวกับการศึกษา | งานภาครัฐ และเอกชน, หางานทุกประเภท ทุกตำแหน่ง | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ธุรกิจตกแต่งบ้าน ดูแลรักษาบ้าน | ธุรกิจยานพาหนะ | รับจ้างทั่วไป | ตลาดฟอเร็กซ์ | ตลาดหุ้น | รับจ้างโพสต์บอร์ด แชร์ ไลค์ เฟสบุ๊ค | แชร์ ไลค์ ติดตาม ยูทูป | โปรโมทเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์สินค้า SEO |

สนับสนุน โดย

| M88 | 188BET | HappyLuke | FUN88 | WIN365 | 1XBET | WINS88 | W88 | NOWBET | Vwin | Dafabet | DEWABET | 12BET | LiveCasinoHouse |
|

ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ โดย

| | |

เครือข่ายสังคมออนไลน์